Mô tả công việc

  • Phụ trách thiết kế ấn phẩm phục vụ cho Quảng cáo online và các kênh truyền thông: Facebook, Google, Instagram.
  • Xử lí hình ảnh sản phẩm, banner Website.
  • Thiết kế ấn phẩm in ấn.
  • Cắt ghép, biên tập video đơn giản.

Read more