LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Tập trung tổ chức, xây dựng bộ máy, tối ưu hoạt động cho từng công ty thành viên. Đánh giá các dự án, đưa ra kế hoạch đầu tư ngắn hạn & dài hạn.

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

  • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HNC
  • Mã số thuế: 0315890412
  • Địa chỉ trụ sở chính: 243/11 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Email: [email protected]
  • Số điện thoại: 091 9777 451 (Mr.Hiệu)

TẦM NHÌN

Khẳng định vai trò là Đầu tàu, định hướng, dẫn dắt các công ty thành viên tiến đến mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hoạt động chính của mỗi công ty.

SỨ MỆNH

Quản lý, chi phối vốn đầu tư cho các công ty thành viên. Thể hiện rõ vai trò chủ chốt trong việc điều hướng và quyết định chiến lược phát triển của các công ty thành viên. Đảm bảo việc thực hiện mục tiêu dài hạn của toàn doanh nghiệp.