Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc trong cuộc họp ngày 04/08/2020, về quy định trong công tác giao tiếp qua kênh online. Công ty thông báo tới toàn thể nhân viên và các đơn vị hợp tác thực hiện những quy định sau:

Thời gian trao đổi công việc qua kênh online (Zalo, gọi điện)
– Thời gian bắt buộc online: 8h00 đến 12h00 & 13h00 đến 17h00.
– Trong khung thời gian bắt buộc, toàn thể nhân viên và các cá nhân thuộc đơn vị hợp tác có liên quan đến công việc chung cần online để kịp thời nhận thông tin từ phía còn lại, đặc biệt là tin nhắn trong các Group công việc.
– Trường hợp không thể online trong khung thời gian bắt buộc, mỗi cá nhân cần thông báo và hẹn thời gian online lại cho các cá nhân liên quan.
Ngoài khung thời gian bắt buộc, các cá nhân cần trao đổi gấp về công việc có quyền liên hệ, trao đổi với nhau nếu cần.
Xác nhận đã đọc tin nhắn và thời gian phản hồi
– Khi gửi tin nhắn trong các Group công việc chung, mỗi cá nhân tag tên người có trách nhiệm trực tiếp trong nội dung tin nhắn để có sự theo dõi kịp thời.
– Đối với những tin nhắn công việc, tin nhắn được tag tên, cá nhân có trách nhiệm trực tiếp cần xác nhận đã xem tin nhắn (like hoặc phản hồi bằng tin nhắn văn bản).
– Trường hợp không thể phản hồi ngay sau khi nhận tin nhắn, cá nhân có trách nhiệm trực tiếp hẹn thời gian phản hồi chính xác cho người yêu cầu.

Đề nghị Toàn thể nhân viên của Công ty TNHH Thương Mại May Mặc HNC & Các Doanh nghiệp/Đơn vị hợp tác cùng thực hiện nghiêm túc 2 quy định trên để hiệu suất công việc đạt kết quả tốt nhất./.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *