Để đảm bảo sự an toàn trong giai đoạn dịch COVID đang diễn ra phức tạp. Các công ty con thuộc HNC GROUP và các cá nhân/tổ chức/đối tác cần lưu ý thực hiện những yêu cầu đảm bảo an toàn như sau:

  • Đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác,.
  • Duy trì khoảng cách tối thiểu 1m khi giao tiếp.
  • Kiểm tra thân nhiệt và rửa tay với cồn sát khuẩn trước khi vào Công ty.
  • Đối với cửa hàng: nhân viên đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng, yêu cầu khách hàng đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.
  • Hạn chế tụ tập đông người.

Rất mong toàn thể nhân viên và đối tác của HNC GROUP đồng lòng thực hiện tốt cac quy định đảm bào an toàn, góp phần cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply